Tin Dự án

Cập nhật: 28/04/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng Sài Gòn Thương tín.

Ngày 29/03/2017, Synergy Power tiếp tục được Chủ đầu tư tín nhiệm và lựa chọn làm nhà thầu cung cấp và lắp đặt máy phát...

Xem thêm

Cập nhật: 26/04/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Học viện Tài chính.

Ngày 27/03/2017, Synergy Power ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Học viện Tài chính. ...

Xem thêm

Cập nhật: 24/04/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa.

Ngày 07/02/2017, Synergy Power ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa....

Xem thêm

Cập nhật: 18/04/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Điện lực tỉnh Hưng Yên.

Ngày 05/01/2017, Synergy Power nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số18/PCHY-P8 gói thầu Mua sắm máy phát điện. ...

Xem thêm

Cập nhật: 09/01/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Cục Hải quan Tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 19/12/2016, Synergy Power vui mừng đón nhận Công văn số 2004/HQTH-VP ngày 19/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá về việc thông...

Xem thêm

Cập nhật: 09/01/2017

Synergy Power trúng thầu dự án Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Ngày 15/11/2016, Synergy Power ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Viện Khoa học Địa chất và...

Xem thêm

Cập nhật: 30/12/2016

Synergy Power trúng thầu dự án Chợ Hải Tân – Hải Dương.

Ngày 16/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Chợ Hải Tân – Hải...

Xem thêm

Cập nhật: 29/12/2016

Synergy Power trúng thầu dự án Siêu thị điện máy Trần Anh Nguyễn Xiển.

Ngày 15/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Siêu thị điện máy Trần...

Xem thêm

Cập nhật: 27/12/2016

Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng trạm bơm nước sạch – Vsip Bắc Ninh.

Ngày 09/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Xây dựng trạm bơm nước...

Xem thêm