Bảo trì Máy phát điện

Bảo trì Máy phát điện

Trong hoặc sau thời gian bảo hành, nếu khách hàng có nhu cầu, Synergy Power sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ nhằm duy trì hoạt động ổn định của thiết bị.
Dịch vụ bảo trì bao gồm kiểm tra định kỳ máy phát theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, khắc phục sự cố kịp thời và cung cấp các phụ tùng thay thế khi cần thiết, giúp phục hồi các cụm bộ phận như bơm nhiên liệu, vòi phun, bộ tăng áp, bơm nước, bộ điều khiển, bộ chuyển đổi điện tự động, hòa đồng bộ…

Lịch bảo trì định kỳ cho máy phát chạy chế độ dự phòng:

  • Sau mỗi 250 giờ chạy: Bảo trì mức A
  • Sau mỗi 500 giờ chạy: Bảo trì mức B
  • Sau mỗi 1000 giờ chạy: Bảo trì mức C
  • Sau mỗi 2000 giờ chạy: Bảo trì mức D
  • Ngoài ra còn các dịch vụ Tiểu tu, Trung tu, Đại tu tổng thành máy phát điện. Chi tiết nội dung bảo trì sẽ được liệt kê trong Hợp đồng bảo trì.