Tin Dự án

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-PGD Nơ Trang Long – CN Bình Thạnh

Ngày 10/06/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Nơ...

Xem thêm

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hà Nam

Ngày 28/5/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hà...

Xem thêm

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Ninh Bình

Ngày 5/4/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- CN Ninh Bình. Thông...

Xem thêm

Cập nhật: 11/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Phòng khám Hiền Đức

Ngày 27/3/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Phòng khám Hiền Đức. Thông tin dự án: Gói thầu: Cung cấp và lắp...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Green Fields 686

Ngày 11/03/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Geen Fields 686. Dự án căn hộ Greenfield 686 sở hữu...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-CN Điện Biên Phủ

Ngày 6/03/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Ngân hàng Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Trần Đăng Ninh – CN Đông Đô-Hà Nội

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Trần Đăng...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Cần Giờ – CN Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Cần Giờ ...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Yên Định – TP.Thanh Hóa

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Yên Định...

Xem thêm