Tin Dự án

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-PGD Nơ Trang Long – CN Bình Thạnh

Ngày 10/06/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hà Nam

Ngày 28/5/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 12/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Ninh Bình

Ngày 5/4/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 11/06/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Phòng khám Hiền Đức

N gày 27/3/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Green Fields 686

Ngày 11/03/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Geen Fields 686. ...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-CN Điện Biên Phủ

Ngày 6/03/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Trần Đăng Ninh – CN Đông Đô-Hà Nội

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Cần Giờ – CN Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm

Cập nhật: 05/04/2019

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- PGD Yên Định – TP.Thanh Hóa

Ngày 22/01/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng TMCP Sài...

Xem thêm