Chính sách an toàn

Chính sách an toàn

Với SYNERGY POWER, an toàn cho nhân viên và khách hàng là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp an toàn về vốn, về thời gian thi công, về độ tin cậy của thiết bị, tại SYNERGY POWER, chúng tôi đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho mọi vị trí nhân viên và khách hàng. 

Chương trình quản lý an toàn của SYNERGY POWER bao gồm bốn nội dung chính: Xác định, Thực hiện, Thông tin liên lạc/ đào tạo và Kiểm tra. Trong đó: 

- Xác định: định vị các khu vực cần quan tâm đến an toàn và xây dựng quy định về an toàn.

- Thực hiện: Kiểm soát kỹ thuật và tuân thủ các quy định an toàn.

- Thông báo/ đào tạo: Bên bị ảnh hưởng (nhân viên, khách hàng, cộng đồng) phải được thông báo và được đào tạo về an toàn.

- Kiểm tra: hàng năm đánh giá kết quả của chương trình an toàn và quay lại nội dung đầu tiên.

Cụ thể, tại SYNERGY POWER, chúng tôi hướng tới: 

- Hiểu và tuân thủ an toàn lao động theo pháp luật sở tại.

- Tuân thủ yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn của Hãng.

- Có chương trình/ biện pháp/ quy trình đảm bảo an toàn khi thi công, khi giao dịch với khách hàng, khi sử dụng công cụ lao động, khi tham gia cộng đồng. 

- Lập biển báo/ nội quy an toàn lao động tại công ty, trên công trường, kho bãi.

- Trang bị đồ bảo hộ cho kỹ thuật thi công lắp đặt.

- Trang bị đồ cấp cứu.

- Mua bảo hiểm cho nhân lực thi công.

- Khi xảy ra tai nạn có điều tra nguyên nhân kết quả trên cơ sở đối chiếu quy trình an toàn để rút kinh nghiệm. 

- Đào tạo về nội quy an toàn lao động: trang bị bảo hộ, thi công, sử dụng điện.

- Đào tạo về phòng chống cháy nổ.

- Đào tạo cấp cứu.

Lập hội đồng an toàn họp hàng năm đánh giá mức độ an toàn tại nơi làm việc và nơi thi công và đề ra chương trình an toàn cho năm tới.