Thông tin tuyển dụng

Cập nhật: 06/01/2020

Thông báo tuyển dụng Xuất nhập khẩu

Chúng tôi - Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ...

Xem thêm

Cập nhật: 27/02/2019

Thông báo Tuyển dụng Kế Toán Xuất nhập khẩu

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc). ...

Xem thêm

Cập nhật: 19/02/2019

Thông báo tuyển dụng Thư ký Kinh doanh

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc)....

Xem thêm

Cập nhật: 22/08/2018

Công ty Cổ phần Synergy Power Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc). -...

Xem thêm

Cập nhật: 17/07/2018

Công ty Cổ phần Synergy Power Thông báo tuyển dụng

Chúng tôi - Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc);...

Xem thêm