Thông tin tuyển dụng

Cập nhật: 12/09/2022

CTCP Synergy Power thông báo tuyển dụng Xuất nhập khẩu - Mua hàng

Giới thiệu nhà tuyển dụng : Chúng tôi - Công ty Cổ...

Xem thêm

Cập nhật: 12/09/2022

CTCP Synergy Power thông báo tuyển dụng Kỹ Sư Kỹ thuật

Giới thiệu nhà tuyển dụng: Chúng tôi - Công ty Cổ phần Synergy Power,...

Xem thêm

Cập nhật: 12/09/2022

CTCP Synergy Power thông báo tuyển dụng Thư ký Hành chính

Giới thiệu nhà tuyển dụng : Chúng tôi - Công ty Cổ...

Xem thêm

Cập nhật: 12/09/2022

CTCP Synergy Power Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng hợp

Giới thiệu nhà tuyển dụng : Chúng tôi - Công ty Cổ...

Xem thêm

Cập nhật: 06/01/2020

Thông báo tuyển dụng Xuất nhập khẩu

Chúng tôi - Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ...

Xem thêm

Cập nhật: 27/02/2019

Thông báo Tuyển dụng Kế Toán Xuất nhập khẩu

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc). ...

Xem thêm

Cập nhật: 19/02/2019

Thông báo tuyển dụng Thư ký Kinh doanh

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc)....

Xem thêm

Cập nhật: 22/08/2018

Công ty Cổ phần Synergy Power Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc). -...

Xem thêm

Cập nhật: 17/07/2018

Công ty Cổ phần Synergy Power Thông báo tuyển dụng

Chúng tôi - Công ty Cổ phần Synergy Power, Nhà phân phối chính thức, lắp đặt và bảo hành, bảo trì máy phát điện AJ Power (Anh Quốc);...

Xem thêm