Synergy Power trúng thầu dự án Phòng khám Hiền Đức

Synergy Power trúng thầu dự án Phòng khám Hiền Đức

Ngày 27/3/2019, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Phòng khám Hiền Đức.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.

Dự án: Phòng khám Hiền Đức

Địa chỉ: 81 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Bên B nhận được tiền đặt cọc từ bên B.