Chọn công suất máy phát điện

Chọn công suất máy phát điện

Lựa chọn đúng đắn công suất là công việc quan trọng để quyết định trang bị máy phát điện cho quý khách hàng. Nếu chọn công suất quá thấp sẽ dẫn đến máy phát điện không đủ công suất cần thiết, bị quá tải, giảm tuổi thọ trầm trọng. Nếu chọn công suất quá cao sẽ dẫn đến đầu tư vốn cao không cần thiết, máy phát điện chạy thường xuyên non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiêu liệu và giảm tuổi thọ 

• Lập bảng tính công suất biểu kiến (kVA) 

Điện áp 220/380V, tần số 50 Hz 
 

Untitled.jpg 

Trong đó: 
- Dòng điện danh nghĩa (6) = công suất (2) x 1000/ cosphi (3) x 3 x 220 
- Dòng điện khởi động (8) = dòng điện danh nghĩa(6) x hệ số khởi động (4) 

Theo bảng tính ta có: 
- Tổng dòng điện danh nghĩa lớn nhất là: 270A 
- Tổng dòng điện khởi động lớn nhất là: 351A 
- Vậy công suất biểu kiến theo dòng điện lớn nhất là: 351 x 3 x 220 / 1000 = 231kVA 

*** Chú ý: 
- Thứ tự đóng tải các mô tả công suất lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn công suất biểu kiến kVA 
- Xét về mặt lợi ích cho máy pphát điện thì nên đóng các mô tơ có công suất lớn trước, nhỏ sau. 

• Lập bảng tính công suất thực kW 
 

Untitlq2ed.jpg 


Nếu không có số liệu về hệ số sử dụng, có thể tính bình quân công suất trong ngày từ số liệu điện năng tiêu thụ trong ngày. 
Theo bảng tính ta có: 
- Công suất thực, tổng cộng: 125 kW 
- Công suất thực bình quân trong ngày: 82 kW 
- Công suất thực lớn nhất: 82/0.6 = 136 kW (hoặc chính là công suất thực tổng cộng nếu giá trị này nhỏ hơn). 

• Chọn công suất máy phát điện 

Từ kết quả chọn công suất biểu kiến và công suất thực ta chọn được công suất máy phát điện là 230 kVA/ 185 kW. 

Nếu máy phát điện chạy ở chế độ dự phòng mất điện lưới với thời gian chạy không quá 1h trong 12h thì chọn máy phát điện với công suất trên là công suất dự phòng (Stand-by Power) 

Nếu máy phát điện chạy ở chế độ liên tục thay điện lưới với thời gian sử dụng lớn hơn 1h trong 12h thì chọn máy phát điện với công suất trên là công suất liên tục (Prime Power). 

Nếu máy phát điện chạy ở nguồn chính (không có điện lưới) thì chọn máy phát điện với công suất trên là công suất liên tục nguồn chính (Continuous Power). 

Thông thường công suất ở chế độ nguồn chính không được cho trên catalog máy phát điện thương mại. Nếu quý khách có nhu cầu này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. 

• Các lưu ý khác 

- Thứ tự khởi động các mô tơ điện ảnh hưởng lớn tới công suất máy phát điện. 
- Các loại tải phi tuyến như: UPS, SCR, bộ biến tần, balbast điện tử, các bộ nguồn điện tử làm ảnh hưởng trầm trọng tới chất lượng điện của máy phát điện. Vì vậy, nếu có đáng kể các loại tải này, người ta phải tăng công suất máy phát điện và yêu cầu đầu phát loại kích từ nam châm vĩnh cửu và đo điện cả 3 pha. 
- Một số loại tải có thể sinh ra công suất ngược, ví dụ như cầu trục, thang máy khi hạ xuống. Khi đó lưu ý công suất ngược sinh ra phải nhỏ hơn công suất của máy phát điện, nếu không máy phát điện sẽ bị vượt tốc