Synergy Power tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 91 Nữ hoàng Anh tại Hà Nội.