Synergy Power tham gia lễ khai trương nhà máy AKSA, Trung Quốc