Synergy Power tổ chức tổng kết hoạt động và tiệc tất niên năm 2016!