Synergy Power trúng thầu Dự án Đầu tư bổ sung máy phát điện

Synergy Power trúng thầu Dự án Đầu tư bổ sung máy phát điện cho các trạm BTS VNP năm 2013 - Viễn thông Thanh Hóa

Căn cứ quyết định số: 739/QĐ-ĐTXDCB ngày 31/10/2013 của Giám đốc Viễn thông Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu “Mua máy phát điện” thuộc dự án “Đầu tư bổ sung máy phát điện cho các trạm BTS VNP năm 2013. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Mua máy phát điện. 

Dự án: Đầu tư bổ sung máy phát điện cho các trạm BTS VNP năm 2013.

Địa chỉ: Các trạm BTS VNP 

Nội dung cung cấp: 25 máy phát điện công suất liên tục. 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.