Synergy Power trúng thầu Dự án Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Synergy Power trúng thầu Dự án Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Synergy Power ký kết hợp đồng cung cấp Dịch vụ lắp đặt máy phát điện và bồn dầu dự phòng cho nhà máy Samsung Thái Nguyên. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ lắp đặt máy phát điện dự phòng. 

Dự án: Nhà máy Samsung Thái Nguyên 

Địa chỉ: Thái Nguyên 

Nội dung cung cấp: 

- Dịch vụ lắp đặt 12 máy phát điện. 
- Cung cấp 02 bồn dầu 40.000 lít và 01 bồn dầu 60.000 lít 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.