Synergy Power trúng thầu Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ nhâ

Synergy Power trúng thầu Dự án Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ nhân viên tổng cục CNQP

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TBHN ngày 28/12/2011 của Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội về việc thông báo kết quả trúng thầu. 

Thông tin dự án: 
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 60kVA. 
Dự án: Xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ nhân viên tổng cục CNQP. 
Địa chỉ: Ngõ 66 Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội 
Nội dung cung cấp: 01 máy điện công suất liên tục. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.