Trụ sở VP đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng.

Synergy Power trúng thầu dự án Cung cấp máy phát điện cho Trụ sở VP đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ngày 31/10/2015, Synergy Power ký kết hợp đồng Cung cấp máy phát điện cho Trụ sở VP đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp Máy phát điện dự phòng

Dự án: Trụ sở VP đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng.

Địa chỉ: Số 6 Trần Phú, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Nội dung cung cấp:

Cung cấp 02 máy phát điện.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 4 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực