Synergy Power trúng thầu Dự án Đại học Luật Hà Nội

Synergy Power trúng thầu Dự án Đại học Luật Hà Nội

Ngày 16/04/2012, Synergy Power đã ký kết hợp đồng thầu cung cấp máy phát điện dự phòng cho Công trình Đại học Luật Hà Nội. 

Thông tin dự án: 
Dự án: Đại học Luật Hà Nội. 
Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 
Nội dung cung cấp: 01 máy điện công suất dự phòng. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.