Synergy Power trúng thầu dự án Nâng cấp mở rộng Trường Cán bộ Phụ nữ

Synergy Power trúng thầu dự án Nâng cấp mở rộng Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Ngày 19/12/2013, Synergy Power đã ký kết hợp đồng xây dựng và lắp đặt máy biến áp, máy phát điện cho dự án Trường Cán bộ Phụ nữ Trung Ương. 

Thông tin dự án: 
Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt Trạm biến áp 
Dự án: Nâng cấp mở rộng Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. 
Địa chỉ: 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Nội dung cung cấp: 
- Xây dựng và lắp đặt Trạm biến áp. 
- Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện công suất dự phòng.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

Thời gian thực hiện: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.