Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Lạng Sơn

Ngày 19/05/2014, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Lạng Sơn 

Thông tin dự án: 
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 
Dự án: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Lạng Sơn 
Địa chỉ: Số 1 Lê Lai, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
Nội dung cung cấp: 01 máy phát điện công suất liên tục. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 4 - 6 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực