Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh

Synergy Power trúng thầu dự án Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa (đợt 2).

Ngày 15/5/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng cho dự án Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: 11 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 11 máy phát điện công suất liên tục.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực