Synergy Power trúng thầu dự án Nhà hát Lam Sơn - Thanh Hóa.

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà hát Lam Sơn - Thanh Hóa.

Ngày 22/07/2014, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng cho dự án Nhà hát Lam Sơn – Thanh Hóa.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Nhà hát Lam Sơn – Thanh Hóa.

Địa chỉ: Thành phố Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện công suất dự phòng.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 8 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực