Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuâ

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân - Đà Nẵng.

Ngày 27/10/2014, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng cho dự án Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân - Đà Nẵng.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân - Đà Nẵng.

Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện công suất liên tục.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực