Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy Dabaco

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy Dabaco

Ngày 1/09/2015, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng cho dự án Nhà máy Dabaco.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Nhà máy Dabaco.

Địa chỉ: TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện công suất dự phòng.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực