Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacrea

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacrea (giai đoạn 2).

Ngày 01/03/2016, Synergy Power tiếp tục được Công ty cổ phần gạch clinker Viglacera lựa chọn là đơn vị cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống máy phát điện dự phòng cho dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacrea (giai đoạn 2) theo Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 59/TB-CT ngày 04/3/2016.

Thông tin dự án:

Gói thầu:  Máy phát điện.

Dự án: Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 công suất 2 triệu m2/năm, nâng công suất lên 4 triệu m2/năm Nhà máy gạch Clinker Viglacrea.

Địa chỉ: phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. .

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện và hệ thống phụ trợ gồm Bồn dầu dự trữ và Tủ ACB.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực