Synergy Power trúng thầu dự án Trang trại bò sữa Hà Tĩnh

Synergy Power trúng thầu dự án Trang trại bò sữa Hà Tĩnh

Ngày 10/06/2014, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Trang trại bò sữa Hà Tĩnh 

Thông tin dự án: 
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 
Dự án: Trang trại bò sữa Hà Tĩnh 
Địa chỉ: Xã Sơn Lễ, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 
Nội dung cung cấp: 01 máy phát điện công suất liên tục.
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 12 - 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực