Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia

Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 19/04/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê máy phát điện dự phòng

Dự án: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chỉ: Điểm thi trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung cung cấp:

Cung cấp dịch vụ cho thuê 11 máy phát điện.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 09 ngày kể từ ngày thiết bị bàn giao đến công trường.