Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông

Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày 23/02/2016, Synergy Power vui mừng đón nhận Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số 130/CV-QLDA của của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho dự Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông tin dự án:

Gói thầu số 4:  Cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng.

Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử viễn thông tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Địa chỉ: Khu CN cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 01 máy phát điện công suất liên tục.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực