Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu - Data Cent

Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu - Data Center Hồ Chí Minh.

Ngày 20/4/2015, Synergy Power đón nhận Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu “Mua sắm hệ thống máy phát điện” dự án “Xây dựng trung tâm dữ liệu - Data Center tại Hồ Chí Minh”.

Trong số các Datacenter ở Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến FPT Telecom. Và phải nói đến FPT Tân Thuận, data lớn nhất trong 4 Trung tâm dữ liệu của FPT hiện nay.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Mua sắm hệ thống máy phát điện.

Dự án: Xây dựng trung tâm dữ liệu – Data Center tại Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói 02 máy phát điện công suất liên tục.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực