Synergy Power trúng thầu dự án Bệnh Viện Nhi Thái Bình.

Synergy Power trúng thầu dự án Bệnh Viện Nhi Thái Bình.

Ngày 25/4/2017, Synergy Power vui mừng đón nhận quyết định của Bệnh viện Nhi Thái bình về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị phục vụ chuyên môn.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Bộ lưu điện UPS Santak 
  • Dự án: Bệnh Viện Nhi Thái Bình
  • Địa chỉ: Số 02 phố Tôn Thất Tùng, phường Trần Lãm thành phố Thái Bình.

Nội dung cung cấp:

  • Cung cấp và lắp đặt Bộ lưu điện UPS Santak 
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.