Synergy Power trúng thầu Dự án Căn cứ 696 - Bộ tư lệnh Hải quân Vùng I

Synergy Power trúng thầu Dự án Căn cứ 696 - Bộ tư lệnh Hải quân Vùng II

Ngày 01/11/2012, Synergy Power ký kết hợp đồng cung cấp máy phát điện dự phòng cho Căn cứ 696 - Bộ tư lệnh Hải quân Vùng II. 

Thông tin dự án: 
Dự án: Căn cứ 696 - Bộ tư lệnh Hải quân Vùng II. 
Địa chỉ: Xã Phù Đổng, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
Nội dung cung cấp: 02 máy điện công suất liên tục. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.