Synergy Power trúng thầu dự án Chợ Hải Tân – Hải Dương.

Synergy Power trúng thầu dự án Chợ Hải Tân – Hải Dương.

Ngày 16/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Chợ Hải Tân – Hải Dương

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt  máy phát điện dự phòng

Dự án: Chợ Hải Tân – Hải Dương

Địa chỉ: TP. Hải Dương

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.