Synergy Power trúng thầu dự án Điện lực tỉnh Hưng Yên.

Synergy Power trúng thầu dự án Điện lực tỉnh Hưng Yên.

Ngày 05/01/2017, Synergy Power nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số18/PCHY-P8 gói thầu Mua sắm máy phát điện.

Thông tin dự án:

  • Gói thầu: Mua sắm máy phát điện
  • Dự án: Mua sắm máy phát điện.
  • Địa chỉ: 308 Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Nội dung cung cấp:
  • Cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  • Thời gian thực hiện: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.