Synergy Power trúng thầu dự án Kho Trữ lạnh Đông Anh

Synergy Power trúng thầu dự án Kho Trữ lạnh Đông Anh

Ngày 25/1/2013, Synergy Power đã ký kết hợp đồng thầu hệ thống máy phát điện dự phòng tại Kho Trữ lạnh Đông Anh, Hà Nội. 

Dự án: Kho Trữ lạnh Đông Anh 
Địa chỉ: Đông Anh, Hà Nội 
Nội dung cung cấp: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.