Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy Neptune Quảng Ninh

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy Neptune Quảng Ninh

Ngày 26/10/2012, Synergy Power đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt máy phát điện 1650kVA tại nhà máy Neptune Quảng Ninh. 
 

  • Dự án: Nhà máy Neptune Quảng Ninh 
  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh 
  • Nội dung cung cấp: Cung cấp dịch vụ lắp đặt máy phát điện.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
  • Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.