Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy nước sạch Đankia 2

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy nước sạch Đankia 2

Ngày 30/7/2013, Synergy Power đã ký kết hợp đồng thầu hệ thống máy phát điện công suất dự phòng tại Lâm Đồng. 

Dự án: Nhà máy nước sạch Đankia 2 
Địa chỉ: Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Nội dung cung cấp: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng.
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 06 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.