Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà

Synergy Power trúng thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà – Đà Nẵng.

Ngày 01/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà – Đà Nẵng

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp máy phát điện dự phòng

Dự án: Nhà máy xử lý nước thải Sơn Trà – Đà Nẵng

Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Nội dung cung cấp:

Cung cấp máy phát điện công suất dự phòng 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 95 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.