Synergy Power trúng thầu dự án Siêu thị điện máy Trần Anh Hà Tĩnh.

Synergy Power trúng thầu dự án Siêu thị điện máy Trần Anh Hà Tĩnh.

Ngày 13/09/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Siêu thị điện máy Trần Anh Hà Tĩnh

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt  máy phát điện dự phòng

Dự án: Siêu thị điện máy Trần Anh Hà Tĩnh

Địa chỉ: 173 đường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.