Synergy Power trúng thầu dự án Siêu thị Ocean Mart Trần Duy Hưng

Synergy Power trúng thầu dự án Siêu thị Ocean Mart Trần Duy Hưng

Ngày 01/6/2013, Synergy Power vừa ký kết hợp đồng thầu hệ thống máy phát điện tại Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng. 

Dự án: Trung tâm siêu thị Ocean Mart Trung Hòa 
Địa chỉ: N05 - Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Nội dung cung cấp: Cung cấp thiết bị máy phát điện công suất dự phòng. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định 
Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.