Synergy Power trúng thầu dự án Toà nhà Viettel – Hancic

Synergy Power trúng thầu dự án Toà nhà Viettel – Hancic

Căn cứ: Công văn số 132/2012/CV-VH của Công ty TNHH Phát triển Nhà Viettel - Hancic ngày 20/06/2012. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy phát điện 
- Dự án: Chung cư cao cấp CT2 Trung Văn. 
Nội dung chào thầu: Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện AKSA model AC1100. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 100 ngày từ khi ký Hợp đồng.