Synergy Power trúng thầu dự án Trạm Bơm tăng áp BPS

Synergy Power trúng thầu dự án Trạm Bơm tăng áp BPS

Ngày 28/2/2013, Synergy Power đã ký kết hợp đồng thầu hệ thống máy phát điện công suất liên tục tại Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. 

Dự án: Trạm Bơm tăng áp BPS 
Địa chỉ: Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 
Nội dung cung cấp: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất liên tục.
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 04 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.