Synergy Power trúng thầu dự án Trạm phát sóng Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵn

Synergy Power trúng thầu dự án Trạm phát sóng Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng

Căn cứ Quyết định số: 283/QĐ-VTC ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 01 máy phát điện công suất dự phòng
Dự án: Trạm phát sóng Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng 
Địa chỉ: Trạm phát sóng Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng 
Nội dung cung cấp: Cung cấp và lắp đặt 01 máy phát điện công suất dự phòng
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.