Synergy Power trúng thầu dự án Trạm thu mua sữa Vinamilk, tỉnh Lâm Đồng

SynergyPower trúng thầu dự án Trạm thu mua sữa Vinamilk Lâm Đồng

Ngày 03/05/2018, Synergy Power ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Trạm thu mua sữa Vinamilk, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Trạm thu mua sữa Vinamilk, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Thôn Lạc Trường, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 12 - 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.