Synergy Power trúng thầu dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa.

Synergy Power trúng thầu dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa.

Ngày 07/02/2017, Synergy Power ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng.

Dự án: Tổ hợp các trang trại Bò sữa chất lượng cao.

Địa chỉ: Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 8 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.