Synergy Power trúng thầu dự án Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

Synergy Power trúng thầu dự án Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín.

Ngày 04/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN Thanh Trì - PGD Phú Xuyên.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN Thanh Trì - PGD Phú Xuyên

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.