Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm thương mại Big C Bình Dương

Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm thương mại Big C Bình Dương

Căn cứ: Công văn số DP/22022012/BinhDuong ngày 22 tháng 2 năm 2012 của CN Công ty CP Bất động sản Việt - Nhật tại Bình Dương về việc thông báo trúng thầu. 

Thông tin dự án: 

  • Gói thầu C9: Cung cấp, lắp đặt Máy phát điện.
  • Dự án: Trung tâm thương mại Big C Bình Dương Plaza.
  • Nội dung chào thầu: Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  • Thời gian thực hiện: 120 ngày từ ngày ký hợp đồng.