Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm thương mại Big C Việt Trì

Synergy Power trúng thầu dự án Trung tâm thương mại Big C Việt Trì

Căn cứ: Công văn số DP/241020/GS/34 ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Chi nhánh công ty CP Bất động sản Việt Nhật tại Phú Thọ. 

Thông tin dự án: 

Gói thầu C9: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện 
Dự án: Trung tâm thương mại Big C Việt Trì 
Nội dung chào thầu: Cung cấp và lắp đặt 01 máy phát điện công suất dự phòng. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.  
Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.