Synergy Power trúng thầu dự án Trung Yên PLAZA

Synergy Power trúng thầu dự án Trung Yên PLAZA

Ngày 25/1/2013, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC gửi công văn thông báo về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Thông tin dự án: 

Gói thầu: Máy phát điện công suất liên tục công trình Trung Yên Plaza, khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 
Dự án: Trung Yên PLAZA. 
Địa chỉ: Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu giấy, Hà Nội 
Nội dung cung cấp: Cung cấp thiết bị máy phát điện công suất dự phòng. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 2 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.