Synergy Power trúng thầu dự án Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Synergy Power trúng thầu dự án Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Ngày 15/11/2016, Synergy Power ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng cho dự án Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thông tin dự án:

Gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng 

Dự án: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Địa chỉ: 67 Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội.

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt trọn gói máy phát điện công suất dự phòng 

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.