Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng trạm bơm nước sạch – Vsip Bắc

Synergy Power trúng thầu dự án Xây dựng trạm bơm nước sạch – Vsip Bắc Ninh.

Ngày 09/11/2016, Synergy Power đã ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng dự án Xây dựng trạm bơm nước sạch Vsip Bắc Ninh

Thông tin dự án:

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng

Dự án: Xây dựng trạm bơm nước sạch - VSIP Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Nội dung cung cấp:

Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất dự phòng

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.