Thông số kỹ thuật:

Dòng định mức                             : 400 – 6300A
Khả năng cắt dòng ngắn mạch       : 80kA 
Tiêu chuẩn áp dụng                       : IEC 60439-1
Cấp bảo vệ                                   : IP 30 – IP54 (IEC 529-1

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ