Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Synergy Power, là tài sản vô hình, là sức mạnh thúc đẩy Synergy Power không ngừng nỗ lực, sáng tạo và vươn xa vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng.

Văn hóa Synergy Power được thể hiện trong 6 chữ “Cầu - Thích - Sáng - Trí - Tinh - Nhân”.

1. Cầu thị - Synergy Power là những người dám thất bại. Chúng ta động viên nhau vượt qua thất bại. Chúng ta tìm trong thất bại những hạt giống của thành công. Chúng ta coi thất bại là bài học để kiên định một niềm tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ không lặp lại những lỗi lầm cũ.
- Synergy Power là những con người cầu thị, dám phê bình thẳng thắn với một tinh thần xây dựng ngay từ khi sự việc còn - nhỏ. 

2. Thích ứng - Synergy Power tự nhận thức để thay đổi. Thay đổi là một chân lý bất di bất dịch của cuộc sống cho nên chúng ta thay đổi để thích ứng với môi trường kinh doanh. Chúng ta đón nhận tư duy thay đổi trở thành bình thường như không khí thở vậy.
- Synergy Power liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để thỏa mãn khách hàng ở mức tối đa.

3. Sáng tạo - Synergy Power hiểu rằng chỉ có sáng tạo mới có tương lai. Chúng ta xây dựng một môi trường khuyến khích sáng tạo để mỗi thành viên hàng ngày có thể sáng tạo.
- Synergy Power tin rằng những sản phẩm và các giải pháp của mình luôn độc đáo và ưu việt. Chúng ta tự hào về điều đó bởi luôn nỗ lực hết mình để phục vụ khách hàng.

4. Trí tuệ - Synergy Power coi trí tuệ của mọi thành viên trong công ty là sức sống là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm dịch vụ.
- Synergy Power đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản phẩm và dịch vụ. Chúng ta đề cao tinh thần “doanh nghiệp học tập”, không ngừng cập nhật các kiến thức mới để luôn vượt lên chính mình.

5. Tinh hoa - Synergy Power luôn hướng đến một đội ngũ nhân sự tinh gọn với đủ Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.
- Synergy Power tin rằng tập hợp những con người tinh hoa sẽ tạo ra những sản phẩm dịch vụ tinh hoa. Mọi thành viên sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp và góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.

6. Nhân hòa - Synergy Power ý thức rằng yếu tố “Nhân hòa” ngay trong chính nội bộ công ty sẽ tạo nên tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành. Ngoài ra, chúng ta là một tổ chức nhân ái, luôn có các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
- Synergy Power xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư bằng sự thiện chí, tình thân ái và tinh thần nhân văn.