5 Series 33kVA-275 kVA

Dải 5 Series của AJ Power mang đến hiệu suất vượt trội, đáng tin cậy, bền vững với chi phí vận hành thấp. Tất cả các model ở dải công suất này đều có cả vỏ chống ồn và máy trần với đầy đủ các tính năng bổ sung tùy chọn phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Model

Frequency

Phase

R.P.M

Prime-kVA

Standby kVA

Engine

Model

Data

AJ33

50 Hz

Single Phase

1500

22.5

25.0

Perkins

1103A-33G

Download

AJ33

50 Hz

Three Phase

1500

30.0

33.0

Perkins

1103A-33G

Download

AJ50

50 Hz

Single Phase

1500

35.0

38.0

Perkins

1103A-33TG1

Download

AJ50

50 Hz

Three Phase

1500

45.0

50.0

Perkins

1103A-33TG1

Download

AJ66

50 Hz

Single Phase

1500

45.0

50.0

Perkins

1103A-33TG2

Download

AJ66

50 Hz

Three Phase

1500

60.0

66.0

Perkins

1103A-33TG2

Download

AJ88

50 Hz

Three Phase

1500

80.0

88.0

Perkins

1104A-44TG2

Download

AJ110

50 Hz

Three Phase

1500

100.0

110.0

Perkins

1104C-44TAG2

Download

AJ138

50 Hz

Three Phase

1500

125.0

138.0

AGCO Power

49DTAG

Download

AJ150

50 Hz

Three Phase

1500

125.0

150.0

Perkins

1106A-70TG1

Download

AJ165

50 Hz

Three Phase

1500

150.0

164.0

Perkins

1106A-70TAG2

Download

AJ165

50 Hz

Three Phase

1500

150.0

165.0

AGCO Power

74DTG

Download

AJ175

50 Hz

Three Phase

1500

160.0

175.0

AGCO Power

74DTAG/1

Download

AJ200

50 Hz

Three Phase

1500

180.0

200.0

Perkins

1106A-70TAG3

Download

AJ200

50 Hz

Three Phase

1500

180.0

200.0

AGCO Power

74DTAG/2

Download

AJ220

50 Hz

Three Phase

1500

200.0

220.0

AGCO Power

74DTAG/3

Download

AJ220

50 Hz

Three Phase

1500

200.0

220.0

Perkins

1106-70TAG4

Download

AJ275

50 Hz

Three Phase

1500

250.0

275.0

AGCO Power

74CTAG

Download

 

Model

Frequency

Phase

R.P.M

Prime-kVA

Standby kVA

Engine

Model

Data

AJ33

60 Hz

Three Phase

1800

27.0

30.0

Perkins

1103A-33G

Download

AJ33

60 Hz

Single Phase

1800

27.0

30.0

Perkins

1103A-33G

Download

AJ50

60 Hz

Single Phase

1800

42.0

46.0

Perkins

1103A-33TG1

Download

AJ50

60 Hz

Three Phase

1800

45.0

50.0

Perkins

1103A-33TG1

Download

AJ66

60 Hz

Single Phase

1800

53.0

58.3

Perkins

1103A-33TG2

Download

AJ66

60 Hz

Three Phase

1800

56.0

62.0

Perkins

1103A-33TG2

Download

AJ88

60 Hz

Three Phase

1800

76.0

84.0

Perkins

1104A-44TG2

Download

AJ110

60 Hz

Three Phase

1800

95.0

105.0

Perkins

1104C-44TAG2

Download

AJ138

60 Hz

Three Phase

1800

108.0

120.0

AGCO Power

49DTAG

Download

AJ150

60 Hz

Three Phase

1800

125.0

140.0

Perkins

1106A-70TG1

Download

AJ175

60 Hz

Three Phase

1800

150.0

165.0

AGCO Power

74DTAG/1

Download

AJ200

60 Hz

Three Phase

1800

160.0

175.0

Perkins

1106A-70TAG3

Download

AJ200

60 Hz

Three Phase

1800

163.0

180.0

AGCO Power

74DTAG/2

Download

AJ220

60 Hz

Three Phase

1800

163.0

180.0

AGCO Power

74DTAG/3

Download

AJ275

60 Hz

Three Phase

1800

195.0

215.0

AGCO Power

74CTAG

Download

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ